Billede fra ydersiden af bygningen

Tagprojekt lagerbygning

Projektet involverede afmontering af eternitplader, samt opretning og efterisolering af tagflade. Afslutningsvis blev der monteret paptag.

  • Billede ovenfra, efter montering af tagplader
  • Murkrone
  • Paptag

Opgravning af hæk

Graveopgave i Risskov

Opgravning af stubbe og hæk

  • Opgravning af stub

Grave og anlægsarbejde i Brabrand

Afgravning og bortskaffelse af 80 m3 jord fra baghave. Opbygning af 127 m stensætning i herregårdssten - heriblandt to højbede, samt niveau-opretning i forhave. Derudover kommer etablering af 140 m2 rullegræs samt omlægning af diverse flisearealer samt indkørsel.